top of page

Historiek

 

RAT.con is ontstaan uit de activiteiten van het zusterbedrijf Corcon bvba, dat sinds het begin van de jaren 2000 regelmatig betrokken werd door het toenmalige BIN (Belgisch instituut voor Normalisatie) bij het schrijven van Belgische normen voor opslagtanks in zowel kunststof als metaal.

Daar geraakte Corcon vertrouwd met het kwaliteitslabel BENOR. Vanuit het BIN werd toen het idee gelanceerd om  het BENOR label te promoten in de tankbouwindustrie en de daarbij horende uitrustingen zoals overvulbeveiligingen en lekdetectiesystemen.

Gezien de interesse zowel van de tankbouwers die zich willen onderscheiden als de eindgebruikers die steeds op zoek zijn naar de beste kwaliteitsgarantie, besloot Corcon om een nieuwe vzw op te richten die productcertificatie uitvoert.

De nieuwe vzw RAT.con richt zich in de eerste plaats op het behalen van de BELAC accreditatie voor productcertificatie volgens NBN EN 45011:1998  en slaagt daar begin 2009 ook in.

Evenwel komt het gebruik van het BENOR-merk intussen tot een stilstand in 2008 ten gevolge van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. In een dergelijk klimaat wordt het opstarten van de nieuwe vzw onmogelijk.

Tot in 2012 de nieuwe vzw BENOR opgericht wordt  door een groep ondernemingen, eerder al actief onder BENOR,  waartoe ook Corcon behoort en de perspectieven zich stilletjes aan weer beginnen te openen. Corcon draagt haar rol in BENOR hierna quasi onmiddellijk over aan RAT.con.

Na een aanloopperiode werden de feitelijke activiteiten als certificatie-instelling maar ook als sector operator gestart in 2016.

Als sector operator (OSO) is RAT.con verantwoordelijk voor het algemeen beheer en de technische opvolging van de certificatie-schema’s samen met de experten. RAT.con zorgt ook voor de verspreiding van relevante informatie.

In de capaciteit van certificatie-instelling (OCI) voert RAT.con de vastgelegde controles in de certificatieschema’s uit.

bottom of page